Pátek 21. ÚNORA 2020, kalendář jmen

Mapa stránek | Přihlásit

Poplatky ze psů na rok 2019

Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místních poplatcích je poplatek za psa splatný do 30. 4. běžného roku. Poplatku podléhá držení psa staršího 3 měsíců. Poplatník je povinen ohlásit na obecním úřadě písemně nebo ústně do protokolu vznik poplatkové povinnosti, tj. dovršení 3 měsíců stáří psa nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem je poplatník povinen ohlásit zánik své poplatkové povinnosti. Sazba poplatku činí 150 Kč za každého drženého psa. Platby provádějte v pokladně obecního úřadu nebo zasláním na účet obce č. 1760135359/0800, variabilní symbol 1341.

PSStarší články
Nalezený pes
Žádost o vyjádření stanoviska
Muzeum hraček
Novější články
První svoz BIO a komunál odpadu o velikon. svátcích
Novinky.cz: V Ostravě vznikla restaurátorská dílna, strojaři budou renovovat historické motorky
Uklidíme Jistebník 13. 4. 19
(c) 2020 Jistebník, webdesign: Tomáš Neuwirth
Grafická verze | Textová verze | Tisková verze | Odeslat emailem