Středa 19. LEDNA 2022

Mapa stránek | Přihlásit

 

Projekt

Chodníkové těleso podél státní silnice III/4804 v úseku železniční přejezd - fotbalové hřiště

je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016017

Příjemce dotace: Obec Jistebník

Výzva: 14.výzva MAS Regionu Poodří-IROP-Zajištění bezpečné a udržitelné dopravy

Specifický cíl: SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu


 

Dotace: 95 % způsobilých výdajů projektu

 

 

Stručný popis projektu

 

Předmětem projektu je výstavba chodníkového tělesa podél frekventované státní silnice III/4804 v jihovýchodní části obce Jistebník. Dílčí úsek, který je předmětem projektu, vede od místního železničního přejezdu k fotbalovému hřišti. Celkový úsek, na kterém bude vybudováno chodníkové těleso, je v délce přibližně 537 m. Z hlediska umístění se jedná o velice významnou část obce. Realizací projektu značně klesne riziko ohrožení zdraví a majetku místních obyvatel.

 

 

(c) 2022 Jistebník, webdesign: Tomáš Neuwirth
Grafická verze | Textová verze | Tisková verze | Odeslat emailem