Úterý 30. LISTOPADU 2021

Mapa stránek | PřihlásitO obci - obecné informace

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1373. Obec se rozkládá na terase oderské nivy v blízkosti Ostravy a zaujme návštěvníka krásným okolím. Osada vznikla v souvislosti s existencí rybníků a rybničního podnikání, které vzniklo již v 1. polovině 15. století, jako výnosný způsob hospodaření. Postupně byl založen komplex tzv. Jistebnických rybníků rozložených od Ostravy až ke Studénce se svéráznou faunou a flórou. Mezi nejznámější rybníky z tohoto komplexu patří: Kukla, Prosňák, Oderský rybník, Křivý, rybník Bezruč (75ha), Bažantní rybník aj. (celkem 27). Romantická cesta mezi rybníky Bezruč a Křivý je lemována starými vrbami a patří mezi nejkrásnější cesty v Poodří. Snadná dostupnost, krása přírody a všestranné služby řadí Jistebník mezi nejnavštěvovanější místa v Poodří. K rybnikářství se pojí také farní kostel, jehož základní kámen byl položen v roce 1808 a v roce 1812 byl zasvěcen sv. Petru a Pavlu, patronům rybářského cechu.

Nejen stavba, ale i interiér a movité zařízení kostela je v evidenci památek chráněných státem. Z movitého zařízení se jedná o hlavní oltář Petra a Pavla, oltář sv. Anny, chorovou lavici a křtitelnici. Nachází se zde ještě dvě památky církevního charakteru a to kaplička na horním konci vesnice, která byla zasvěcena sv. Janu Nepomuckému a kamenný kříž uprostřed vesnice. Národní kulturní památkou obce je nádražní budova Českých drah. Před budovou obecního úřadu se nachází pomník s pamětní deskou „T. G. Masaryk, čestný občan obce Jistebníka“, který připomíná historickou událost roku 1935. Osobností obce je Prof. PhDr. František Lýsek, DrSc., sbormistr, hudební pedagog, doktor věd o umění, učitel české menšinové školy, který na začátku třicátých let vstoupil do povědomí národa jako sbormistr Jistebnických zpěváčků (1929 – 1938). Jistebník a jeho okolí se stává vyhledávanou rekreační oblastí stále většího počtu turistů nejen pěších, ale také cyklistů po cyklotrase Jantarová stezka a okruh Kravařska.

 

Základní informace
Počet obyvatel k 1. 1. 2020

1626

Průměrný věk

Nadmořská výška

40,78 let

238 m n.m.

Trvale obydlené domy 550

 

Znak a prapor obce Jistebník

Současný znak tvoří stříbrno-modře vlnitě dělený štít, nahoře se dvěma modrými zkříženými klíči a dole se stříbrnou rybou. Obecní prapor je koncipován jako tzv. částečné opakování znaku. List praporu je bílomodře kosmo rozdělen a v jednotlivých polích má obecné figury převzaté ze znaku.

 

PEČEŤ

Na obecní pečeti byla již od počátku 18. století zobrazována postava patrona tehdejšího kostela sv. Petra s klíči a palmovou ratolestí. Z části je této symboliky využito při návrhu obecního znaku a praporu.

Historie

Historie obce

Osobnosti

Starostové

Kronika obce 2007

Kronika obce 2006

 

(c) 2021 Jistebník, webdesign: Tomáš Neuwirth
Grafická verze | Textová verze | Tisková verze | Odeslat emailem