Pátek 22. ŘÍJNA 2021

Mapa stránek | Přihlásit

Osobnosti

 

VAVREČKA JOSEF

* 19. 3. 1899 Košatka (okres Frýdek-Místek)
+ 19. 6. 1971 Bílovec (okres Nový Jičín)
- pedagog, kulturní a osvětový pracovník. V roce 1923 spoluzakladatel české menšinové školy v Jistebníku.

"Znal se a dopisoval si s básníkem Petrem Bezručem a v roce 1949 jej provázel zdejším krajem. Po Pertu Bezručovi pak byla pojemenována část obce jako Bezručova osada a jeden z jistebnických rybníků"

PROF. PHDR. FRANTIŠEK LÝSEK, DRSC.

(2. 5. 1904 Proskovice u Ostravy - 16. 1. 1977 Brno)

- zakladatel českého dětského sborově pěveckého umění

Profesor Masarykovy univerzity v Brně PhDr. František Lýsek, DrSc., na začátku třicátých let učitel české menšinové školy vstoupil do povědomí národa jako sbormistr Jistebnických zpěváčků (1929-1938), kteří vybojovali možnost školních dětí zpívat zájmově ve škole a koncertně na veřejnosti. Ve šlépějích umělecké a pedagogické činnosti tohoto dětského sboru u nás pak pokračovala řada dalších sborů. Možnosti pěveckého umění dětí vyzkoušel Lýsek za války s dětským sborem v Otrokovicích-Baťově (1938-1945), aby pak vyvrcholily činností Brněnského dětského sboru (1. 12. 1945-16. 1. 1977), který byl nesčetněkrát oceněn v domácích i zahraničních soutěžích. Úspěchy Lýskových dětských sborů a jeho úsilí o vytvoření základů nové hudební výchovy i důkazy o tom, že zpívat mohou všechny děti na školách, byly podmíněny Lýskovou vědeckou činností, jejímž vyvrcholením bylo udělení titulu doktor věd o umění. Za celoživotní uměleckou a pedagogickou činnost byl F. Lýskovi jako prvnímu sbormistrovi udělen titul národní umělec (1975). F. Lýsek zemřel v Brně několik dní po unikátním pražském koncertu BDS, který zpíval 12. 1. 1977 bez svého sbormistra.

Podnětný a živý odkaz F. Lýska, jeho umělecká, pedagogická i vědecká činnost zůstane trvale jedním z pilířů dalšího rozvoje české hudební kultury: navazuje na ni udělování Ceny Františka Lýska pro nejlepší sbormistry dětských sborů a zvláště činnost společnosti s celostátní působností, založené 29. 4. 1994 v Brně (se sídlem na ZŠ Kotlářská ul.) - Nadace Františka Lýska. Náhrobek na čestném pohřebišti v Brně (dílo Lýskova syna, prof. ing. arch. Lumíra Lýska, CSc.) je výrazem symboliky čísla tři jak ve spojení tří působišť Lýska (Jistebník - Baťov - Brno), tak ve spojení tří jeho činností (umělec - pedagog - vědec). Z této symboliky vyrostla myšlenka tří hmot náhrobku, které se prolínají tak jako životní cesta a tvorba průkopníka dětského sborově pěveckého umění. Tyto tři hmoty jsou exponovány vpřed a symbolizující tak nekonvenčnost, novátorství a tvůrčí duch, charakteristický pro Lýskovu tvorbu. Část tvarů je měkká jako bylo Lýskovo srdce, část přísně rovná jako byl vyhraněný jeho umělecký a lidský profil. 

Jeden z průkopníků v historii rozvoje českého dětského sborového zpěvu. F. Lýsek byl prvý a došel nejdále, teprve po něm pokračovatelé Kuhn, Kulínský...- (prof. Josef Plavec, UK Praha). KL, LL

PLESKOT JAROSLAV, PHDR.

*1924    † 2009

Do roku 2000 působil jako docent na Ostravské univerzitě v oboru teorie a dějin literatury. Kromě své bohaté profesní a publicistické činnosti přispíval k obohacení kulturního života v Jistebníku. Sem patří jeho práce v poválečném ochotnickém souboru, v osvětové besedě, spolupráce s dechovou hudbou, dlouholetá práce na vedení Jistebnického zpravodaje a v neposlední řadě 25. leté kronikářské působení, díky němuž má naše obec Jistebník zachyceny všechny významné události.

CHVOSTEK JAROMÍR

* 28. 8. 1922 Stará Ves nad Ondřejnicí (okres Frýdek-Místek)

+ 5. 11. 1990 Ostrava-Poruba

- pedagog, kulturní pracovník.

V Jistebníku působil od r. 1945 jako učitel školy, tehdy založil nový dětský pěvecký sbor pod názvem ,,Jistebnický dětský sbor", který navázal na předválečnou tradici ,,Jistebnických zpěváčků". Svou činnost ukončil v r. 1953 odchodem do Staré Vsi nad Ondřejnicí.

ŠUSTEK FRANTIŠEK, REGIONÁLNÍ PUBLICISTA

Šustek František * 26. 7. 1914 Spálov (okres Nový Jičín), + 12. 7. 1999 Spálov- pedagog, vlastivědný a národopisný pracovník, regionální publicista. Založil a vedl časopis Oderské vrchy. V Jistebníku působil od 1. 8. 1969 do 1. 9. 1975 jako zástupce ředitele školy. Zde založil dětskou dechovou hudbu, která trvá dodnes.

MIROSLAV RYBIČKA

Miroslav Rybička akademický sochař *23. 6. 1928 Vystudoval Vyšší průmyslovou školu sochařskou a kamenickou v Hořicích v poválečných letech 1946-50. AVU v Praze (1950-55) v mistrovské škole K. Pokorného. Vytvořil řadu monumentálních děl v interiérech i exteriérech. V okolí vytvořil kopie svatých křížů a vedl restaurování kaple sv. Sarkandera v Olomouci. Je autorem jedné z nejzdařilejších bust P. Bezruče, která je umístěna u ZŠ T.G.M. v Jistebníku. Nyní má rozpracovanou rekonstrukci sousoší "Pegasů s Můzami Hudby a Výtvarného umění" - z muzea z Opavy. Sbírá historická vozidla, zvláště motocykly.

 

(c) 2021 Jistebník, webdesign: Tomáš Neuwirth
Grafická verze | Textová verze | Tisková verze | Odeslat emailem