Pátek 22. ŘÍJNA 2021

Mapa stránek | Přihlásit

Územní plán obce Jistebník

"Projekt Územní plán obce Jistebník" byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

 

Textová část UPD

Dokument Odkaz
Oznámení o vydání OOP Stáhnout
OOP Územní plán Jistebník Stáhnout

 

Výkresová část ÚPD PDF

Dokument Odkaz
II.a Stáhnout
II.c Stáhnout
II.c-legenda Stáhnout
II.b Stáhnout
II.a-legenda Stáhnout
I.c Stáhnout
I.c-legenda Stáhnout
I.b3 Stáhnout
I.b3-legenda Stáhnout
I.b2 Stáhnout
I.b2-legenda Stáhnout
I.b1 Stáhnout
I.b1-legenda Stáhnout
I.b Stáhnout
I.b-legenda Stáhnout
I.a. Stáhnout
I.a-legenda Stáhnout

 

Výkresová část ÚPD PNG

 

Dokument Odkaz
II.c_3-5 Stáhnout
II.c_3-4 Stáhnout
II.c_2-5 Stáhnout
II.c_2-4 Stáhnout
II.c_1-4+legenda Stáhnout
II.b Stáhnout
II.a_3-5,3-6 Stáhnout
II.a_3-4 Stáhnout
II.a_2-5,2-6 Stáhnout
II.a_2-4 Stáhnout
II.a_1-4,1-5+legenda Stáhnout
I.c_3-5,3-6 Stáhnout
I.c_3-4 Stáhnout
I.c_2-5,2-6 Stáhnout
I.c_2-4 Stáhnout
I.c_1-4,1-5+legenda Stáhnout
I.b_3-5,3-6 Stáhnout
I.b_3-4 Stáhnout
I.b_2-5,2-6 Stáhnout
I.b_2-4 Stáhnout
I.b_1-4,1-5+legenda Stáhnout
I.b3_3-5 Stáhnout
I.b3_3-4 Stáhnout
I.b3_2-5,2-6 Stáhnout
I.b3_2-4 Stáhnout
I.b3_1-4+legenda Stáhnout
I.b2_3-5,3-6 Stáhnout
I.b2_3-4 Stáhnout
I.b2_2-5,2-6 Stáhnout
I.b2_2-4 Stáhnout
I.b2_1-4,1-5+legenda Stáhnout
I.b1_3-5 Stáhnout
I.b1_3-4 Stáhnout
I.b1_2-5 Stáhnout
I.b1_2-4 Stáhnout
I.b1_1-4,1-5+legenda Stáhnout
I.a_3-5,3-6 Stáhnout
I.a_3-4 Stáhnout
I.a_2-5,2-6 Stáhnout
I.a_2-4 Stáhnout
I.a_1-4,1-5+legenda Stáhnout

 

Změna ÚP č.1

Dokument Odkaz
OOP Změna č.1 ÚPD Jistebník Stáhnout
I.a) Výkres základního členění území - legenda Stáhnout
I.a) Výkres základního členění území - výřez 1 Stáhnout
I.a) Výkres základního členění území - výřez 2 Stáhnout
I.b) HV-urbanistická koncepce - legenda Stáhnout
I.b) HV-urbanistická koncepce - výřez 1 Stáhnout
I.b) HV-urbanistická koncepce - výřez 2 Stáhnout
I.b) HV-urbanistická koncepce - výřez 3 Stáhnout
I.b)1 HV-koncepce dopravy - legenda Stáhnout
I.b)1 HV-koncepce dopravy - výřez 1 Stáhnout
I.b)1 HV-koncepce dopravy - výřez 2 Stáhnout
I.b)2 HV-koncepce vodního hospodářství - legenda Stáhnout
I.b)2 HV-koncepce vodního hospodářství - výřez 1 Stáhnout
I.b)2 HV-koncepce vodního hospodářství - výřez 2 Stáhnout
I.b)3 HV-koncepce energetiky a spojů - legenda Stáhnout
I.b)3 HV-koncepce energetiky a spojů - výřez 1 Stáhnout
I.c) Výkres VPS - legenda + výřez 1 Stáhnout
I.c) Výkres VPS - výřez 2 Stáhnout
I.c) Výkres VPS - výřez 3 Stáhnout
I.c) Výkres VPS - výřez 4 Stáhnout
I.c) Výkres VPS - výřez 5 Stáhnout
II.a) Koordinační výkres - 1-4 Stáhnout
II.a) Koordinační výkres - 2-4 Stáhnout
II.a) Koordinační výkres - 2-5 Stáhnout
II.a) Koordinační výkres - 3-4 + legenda Stáhnout
II.a) Koordinační výkres - 3-5 Stáhnout
II.b) Výkres širších vztahů Stáhnout
II.c) ZPF - legenda + výřez 1 Stáhnout
II.c) ZPF - výřez 2 Stáhnout
II.c) ZPF - výřez 3 Stáhnout

 

Právní stav Územního plánu Jistebník po vydání změny č. 1

Dokument Odkaz
Právní stav Územního plánu Jistebník po vydání změny č. 1 - textová část Stáhnout
I.a) Výkres základního členění území Stáhnout
I.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce Stáhnout
I.b) Hlavní výkres - koncepce dopravy Stáhnout
I.b) Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství Stáhnout
I.b) Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojů Stáhnout
I.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Stáhnout
II.a) Koordinační výkres Stáhnout
(c) 2021 Jistebník, webdesign: Tomáš Neuwirth
Grafická verze | Textová verze | Tisková verze | Odeslat emailem