Charakteristika zájmového území

Obec Jistebník se nachází v severovýchodní části novojičínského okresu, na levém břehu řeky Odry a po pravé straně dálnice D1 Brno - Ostrava. Její střední nadmořská výška je 238 m n. m. Obec se rozkládá na terase oderské nivy v blízkosti Ostravy. Osada vznikla v souvislosti s existencí rybníků a rybničního podnikání, které vzniklo již v 1. polovině 15. století, jako výnosný způsob hospodaření. Postupně byl založen komplex tzv. Jistebnických rybníků rozložených od Studénky až po Ostravu se svéráznou faunou a flórou. Mezi nejznámější rybníky z tohoto komplexu patří: Kukla, Prosňák, Oderský rybník, Křivý, Bezruč (75 ha), Bažantní rybník aj. (soustavu tvoří celkem 27 rybníků). Cesta mezi rybníky Bezruč a Křivý je lemována starými vrbami, která patří mezi nejkrásnější cesty v Poodří.

Jistebník

Zájmové území katastru obce tvoří povodí řeky Odry a dvou potoků (Lužní p. a bezejmenný potok, tekoucích paralelně ze severu k jihu) a které jsou zaústěny do rybničního náhonu (potoku) Mlýnka. Území je mírně svažité k jihu k Odře, ploché s ojedinělými výraznějšími údolnicemi. V dolní části obou povodí je vedena železniční trať, která tvoří do jisté míry obrannou hráz proti velké vodě od Odry. Přes ni jsou oba potoky vedeny propusty.

Samotným intravilánem obce Jistebník prochází Lužní potok, který je hlavním povodňovým nebezpečím a byl v historii mnohokrát upravován. Místy je údržba koryta provedena kvalitně, místy dochází k nárůstu usazenin a zmenšování průtočného profilu a tvoření dnových nánosů, které mohou ovlivňovat průchod povodňových průtoků a místy způsobit i vybřežování.

Obec má dvě části, takzvanou „vesnici“ poblíž obecního úřadu (centrum a sever) a Bezručovou osadu (jih) u nádraží. Leží v blízkosti (jihozápadně od) Ostravy (10 km) a je vyhledávaným cílem příměstské rekreace i častou zastávkou na dálkových i lokálních cyklotrasách.

Geomorfologické a geologické poměry

Poodří patří geomorfologicky do přírodní lesní oblasti Podbeskydské pahorkatiny, která je na SV území ohraničena státní hranicí s Polskem, na jihu sousedí s přírodní lesní oblastí Beskydy, a na západě hranicí s přírodní lesní oblastí Nízký Jeseník a Slezskou nížinou. Výrazným zásobeným tokem je Odra. Oblast se člení na celky: Ostravskou pánev, Moravskou bránu, Podbeskydskou pahorkatinu a Jablunkovskou brázdu s podcelky: Příborská pahorkatina, Štramberská vrchovina, Frenštátská brázda, Třinecká brázda a Těšínská pahorkatina.

Převážná část území PLO Podbeskydské pahorkatiny náleží k úmoří baltského moře a je součástí velkého povodí řeky Odry 2-01-01, která celou oblast odvodňuje.

Klimatické poměry

Průměrná roční teplota se pohybuje od 7 - 8,8 °C, průměrná roční teplota ve vegetačním období se pohybuje od 12,7 - 14.6 °C. Průměrné roční srážky kolísají mezi 650 - 1 230 mm/m2 a rok. Délka vegetačního doby se pohybuje mezi 140 - 173 dny. Langův dešťový faktor se pohybuje mezi 85 - 171, což je převážně humidní klima.