Zabezpečení evakuace

 

Bezpečnost a ochrana života a zdraví osob je hlavní prioritou

V situacích ohrožujících zdraví a životy osob je nutné přistoupit k evakuaci.

Způsob zajištění evakuace

V případě nutnosti řídí evakuaci osob předseda nebo pověřený člen PK obce. Všechny osoby nacházející se v objektech určených k evakuaci jsou povinny uposlechnout jeho pokynů. Velitel evakuace je povinen se ujistit, že všechny osoby nacházející se v objektu uposlechly pokyn k evakuaci. Evakuační trasa je stanovena od objektu směrem „nahoru" k evakuačnímu středisku.

Evakuační místa

Jako evakuační střediska slouží určené objekty na katastru obce Jistebník (Evakuační plán obce Jistebník) nebo jiná určená místa na území Moravskoslezského kraje vně záplavových území (seznam HZS MSK). Jako místa shromažďovací pro následný transport evakuovaných osob slouží určené objekty na katastru obce.

Seznam evakuačních míst dPP v POVIS
Evakuační místo Kapacita Stravování Poznámka Obec
Kulturní dům Jistebník 80 Ano 556 418 157 Jistebník
OÚ Jistebník 0 Ne Úřad plní koordinační a organizační funkci pří řízení evakuace Jistebník
ZŠ Klimkovice 100 Ano Mgr. Miroslava Hoňková, kontaltní osoba, tel. 556420519 Klimkovice

 


Evakuační trasa v obci

Směr a postup evakuace postižených obyvatel obce Jistebník do bezpečí se řídí pokyny velitele evakuace - určeného člena PK.

Evakuované osoby

Ohrožený objekt počet osob mobilita náhradní ubytování
RD u železniční trati  100 - 150 osob    ZŠ Klimkovice, Kulturní dům