Hladinoměry


Vodočty kategorie A a C - řeka Odra

ID Povis Stav hladiny graf měření on-line Vodní tok ř.km SPA    I. SPA   II. SPA    III.   evidenční list poloha
C 20823334 HP C20823334_Bartošovice Odra 50,400 380 400 420/ 440 Evidenční list hlásného profilu C.20823334 mapa

A 264 21348

Odra - KS Odry Odra 81,980  200 230  260/ 359

Evidenční list hlásného profilu A.21348

mapa

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodný vodočet kategorie C - Jistebník - Lužní potok

ID HP C POVIS

Stav hladiny graf měření

  on-line

Vodní tok ř.km SPA    I. SPA   II. SPA  III.       evidenční list        poloha

OBC599506_1

HP C1 JIS

HP C1_Jistebník Lužní p. 2,420 70 110 150 ev.li HP C1 JIS Jistebník

Hladinoměry přiřazené k dPP Jistebník v POVIS