Povodňová komise obce Jistebník

Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností Bílovec. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 vodního zákona 254/2001 Sb.).

Stanoviště Povodňové komise: budova OÚ Jistebník, č.p. 149, 742 82 Jistebník

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Jistebník

Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost členů PK na určeném pracovišti PK (nebo na spojení)
a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.

Související povodňové komise: jsou uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise – Úvodní části tohoto PP.

Vlastní hlásnou povodňovou službu organizuje předseda PK – v součinnosti se členy PK obce Jistebník a v součinnosti s HZS MSK.

1. Seznam členů PK obce Jistebník

adresa: Obecní úřad Jistebník, Jistebník 149, 742 82 Jistebník
tel.: 556 418 066, 725 432 937, 602 720 056

e-mail: obecjistebnik@iol.cz, web:  http://www.jistebnik.cz/

i Jméno a příjmení, titul Funkce v komisi Adresa na pracoviště, bydliště Telefon
1. Storzerová, Šárka, Mgr. Předseda OÚ Jistebník č.p. 149, bydliště Jistebník 314

725 432 937

602 720 056

2. Storzer, Petr, Mgr. Místopředseda OÚ Jistebník č.p. 149, bydliště Jistebník 545 733 145 848
3. Knebl, Jiří Člen Jistebník č.p. 404 724 523 591
4. Konečný, Roman Člen Jistebník č.p. 293 606 584 517
5. Hurníková, Jarmila Člen Jistebník č.p. 191 724 147 388
6. Šelongová, Iva  Zapisovatelka  Jistebník č.p. 432  724 147 389