E.7. Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A, B nebo C. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity.

Hlásné profily kategorie C pro Jistebník

Evidenční list HP C1 Jistebník - Lužní p.

 

Hlásné profily kategorie C

 

Evidenční list HP C  POD_30 Bartošovice - Odra