Vodní nádrže

Vodní díla

(viz také ustanovení § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Základními typy vodních děl jsou vodní nádrže a jezy.

Vodní nádrž

je prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený
k akumulaci vody a k řízení odtoku. Podle účelu lze vodní nádrže rozdělit na tyto hlavní typy:

  • zásobní nádrže
  • ochranné (retenční) nádrže
  • speciální účelové nádrže (např. vyrovnávací)
  • rybochovné nádrže
  • víceúčelové nádrže

Vodní nádrže IV. kategorie

Vodní nádrže IV. kategorie významné pro obec Jistebník v POVIS

Map

Druh objektu

ID nádrže (Dibavod)

Název

Kategorie

TBD

plocha

ha

Název vodního toku

Poloha na toku

ř. km

Podrobné

informace

vodní nádrž

201011592014

Bažantí rybník

IV 5,86 Mlýnka  

detail

vodní dílo - jez

 

Betonový rozdělovací objekt

IV 1,80

staré rameno Bílovky

3.89

detail

rybník/ malá vodní nádrž

201011592001

Bezruč

IV

76,0

Mlýnka - lp Odry

 

detail

rybník/ malá vodní nádrž

201011592013

Grinšův rybník

IV 1,21 staré rameno Bílovky  

detail

rybník/ malá vodní nádrž

201011592008

Křivý rybník

IV

34,2

Mlýnka - lp Odry

 

detail

rybník  /  malá vodní nádrž

201011592016

Kukla

IV 12,52    

detail

rybník  /  malá vodní nádrž

201011592009

Malý Roh

IV  1,58 staré rameno Bílovky  

detail

rybník/ malá vodní nádrž

201011592003

Oderská Kukla

IV

17,5

Mlýnka - lp Odry

 

detail

rybník/ malá vodní nádrž

201011592005

Oderský rybník

IV

 14,5

Mlýnka - lp Odry

 

detail

10 

rybník/ malá vodní nádrž

201011593003

Podhorník

IV

28,8

Mlýnka - lp Odry

 

detail

11 

rybník/ malá vodní nádrž

201011592011

Prosňák

IV

23,6

Mlýnka - lp Odry

 

detail

12 

rybník/ malá vodní nádrž

201011592018

Prosňákova Kukla

IV 2,84 Mlýnka  

detail

13 

rybník /  malá vodní nádrž

201011592015

Prutník

IV 3,46 Mlýnka  

detail

14 

rybník /  malá vodní nádrž

201011592002

Průtočný rybník

IV 4,9 Mlýnka  

detail

15 

rybník /  malá vodní nádrž

201011592010

Sádky

IV  0,5  Mlýnka  

detail

16 

rybník / malá vodní nádrž

201011592060

Sítinový rybník

IV  11,47  Mlýnka  

detail

17 

rybník/ malá vodní nádrž

201011592007

Starý rybník (Starý I)

IV

 17,6

Mlýnka - lp Odry

 

detail

18 

rybník  /  malá vodní nádrž

201011592012

Střelný rybník

IV 1,72  staré rameno Bílovky  

detail

19 

rybník  /  malá vodní nádrž

201011592017

Velký roh

IV 2,21  staré rameno Bílovky  

detail

 20. rybník  /  malá vodní nádrž 201520108401 Jistebník sever I. IV   Lužní p.   detail
 21. rybník  /  malá vodní nádrž 201520108402 Jistebník sever II. IV   Lužní p.    detail
 22. rybník  /  malá vodní nádrž 201520108403 Jistebník sever III. IV   Lužní p.    detail 
 23. rybník  /  malá vodní nádrž 201520108404 Jistebník sever IV. IV   Lužní p.    detail 
 24. rybník  /  malá vodní nádrž 201520108405 Jistebník sever V. IV   Lužní p.    detail 
 25. rybník  /  malá vodní nádrž 201520108406 Jistebník sever VI. IV   Lužní p.    detail