Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Vyhlášky obce

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška obce Jistebník č. 3/2021, kterou se zrušuje OZV č. 1/2019 13. 12. 2021
Obecně závazná vyhláška obce Jistebník č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 13. 12. 2021
OZV č. 1/2021, o regulaci hlučných činností 3. 8. 2021
OZV obce Jistebník č. 1/2020, o místních poplatcích 13. 2. 2020
OZV č. 2/2019, Požární řád obce Jistebník 30. 7. 2019
OZV č. 1/2019 o stanovení systému, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jistebník 30. 7. 2019
Řád veřejného pohřebiště obce Jistebník 13. 6. 2019
OZV č. 2/2018, kterou se zrušuje OZV č. 1/2008 o stanovení podmínek pro pořádání... 5. 10. 2018
OZV č. 1/2018 o zrušení OZV č. 1/2001 o znaku a praporu obce Jistebník a jejich užívání 5. 10. 2018
Nařízení obce Jistebník č. 1/2018 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Jistebník 3. 4. 2018

Usnesení zastupitelstva