Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Odpady

Sběrné místo informace - letní a zimní provoz, ceník 

Výnosy za tříděný odpad v roce 2023.pdf

Výdaje za odvoz odpadů za rok 2023.pdf

Informace o počtu a vývozu instalovaných nádob v roce 2023.pdf

 

Ceník za odvoz odpadů za rok 2023.pdf

 

  

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů má každý občan povinnost třídit odpad. Svoz domovního odpadu zajišťuje firma.

OZO Ostrava s.r.o., ul. Frýdecká č.444, 719 00 Ostrava-Kunčice

 

Poplatky za odpady od roku 2022

Nová odpadová legislativa účinná od 1. ledna 2021 výrazně mění formu výběru poplatků za odpady od občanů, což i pro naši obec znamená, že musíme přijmout zcela novou obecně závaznou vyhlášku s účinností od 1. ledna 2022.

Do konce tohoto roku celý systém fungoval tak, že popelnice (na komunální i bio odpady), které si občané dle svých vlastních potřeb objednali, hradili dle platného ceníku na základě smluvního vztahu s OZO Ostrava, které jim 1 x ročně vystavilo fakturu k úhradě.

Od nového roku už tento smluvní systém zákon nepřipouští a obec musí přejít na systém výběru pomocí místního poplatku. Do tohoto poplatku je však zahrnut jen komunální, nikoliv biologický odpad.

Obec Jistebník zvolila v souladu se zákonem o místních poplatcích, že bude poplatky vybírat formou poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, konkrétně pak při výpočtu budeme vycházet z kapacity soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc.

Pár citací z nové vyhlášky:

Správcem poplatku je obecní úřad.

Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce

Poplatníkem poplatku je

  1. fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo
  2. vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

Plátcem poplatku je

  1. společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo
  2. vlastník nemovité věci v ostatních případech.

Poplatkovým obdobím je kalendářní rok. Pro občany obce to znamená, že v roce 2022 nebudou za odvoz odpadů platit nic, tato povinnost jim nastane až v roce 2023, kdy budou platit místní poplatek za rok 2022.  Datum splatnosti místního poplatku za odvoz odpadů za rok 2022 bude do 31.3.2023.

To znamená, že občan může nejdříve zaplatit místní poplatek za odvoz odpadů za rok 2022 v lednu 2023 a nejpozději do 31.3.2023.

Viz. Obecně závazná vyhláška obce Jistebník č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Základem dílčího poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za kalendářní měsíc v litrech připadající na poplatníka.

Změnu tarifu lze nahlásit pouze pololetně do 30.6. a do 31.12.

Poplatek se vypočte jako součet dílčích poplatků za jednotlivé kalendářní měsíce, na jejichž konci

  1. měl poplatník v nemovité věci bydliště, nebo
  2. neměla v nemovité věci bydliště žádná fyzická osoba v případě, že poplatníkem je vlastník této nemovité věci.

Dílčí poplatek za kalendářní měsíc se vypočte jako součin základu dílčího poplatku zaokrouhleného na celé litry nahoru a sazby pro tento základ.

Celková výše poplatku za rok 2024 (koef. 0,90)

Tarif 2022

Velikost nádoby

Vývozů ročně

Litrů ročně

Rok 2024 (místní poplatek)

       

Koeficient 0,90

P101

80

26 (1x14 dní)

2080

1872,-

P111

80

52 (1x týdně)

4160

3744,-

P191

80

13 (1x4 týdny)

1040

936,-

P201

120

26 (1x14 dní)

3120

2808,-

P207

120

15 (1x14 dní v zimě)

1800

1620,-

P211

120

52 (1x týdně)

6240

5616,-

P261

120

30 (1xtýdně v zimě)11 (1x 14 dní v létě)

4920

4428,-

P291

120

13 (1x za 4 týdny)

1560

1404,-

 

  Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odpady (přihláška k vyplnění)

 

  Všichni, kdo platí za odvoz odpadů musí od 1.1.2022 vyplnit ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a dodat na obecní úřad s originálním podpisem, nebo zaslat s elektronickým podpisem.

Svozový kalendář v roce 2024 - směsný komunální odpad

Pro čtrnáctidenní odvoz platí pravidlo: odvoz se uskuteční každý lichý týden ve čtvrtek

měsíc

14-ti denní odvoz

1 x 4 týdny odvoz (měsíční)

leden

4.1. + 18.1.

4.1.

únor

1.2. + 15.2. + 29.2

1.2. + 29.2

březen

14.3. + 28.3. 

28.3.

duben

11.4. + 25.4.

25.4.

květen

9.5. + 23.5.

23.5.

červen

6.6. + 20.6.

20.6.

červenec

4.7. + 18.7.

18.7.

srpen

1.8. + 15.8. + 29.8.

15.8.

září

12.9.+26.9.

12.9.

říjen

10.10. + 24.10.

10.10.

listopad

7.11. + 21.11.

7.11.

prosinec

5.12. +19.12.

5.12.

BIO odpad

Odvoz nádoby na BIO odpad je v období od 1. 4. – do 30. 11. – každý sudý týden v pondělí.

Sběr jedlých olejů a tuků

Před budovou obecního úřadu je nepodnikajícím občanům k dispozici popelnice na sběr jedlých olejů a tuků.

Oleje můžete vkládat do této označené nádoby v odpovídajících uzavřených PET lahvích, nebo v jiných nerozbitných obalech.

Komunální odpad – kam s ním?

Směsný komunální odpad odkládejte do běžných sběrných nádob – popelnic.

PET láhve a nápojové kartony-tetra pack vhazujte do žlutých kontejnerů. Před vyhozením uzávěr povolte a láhev sešlápněte, ušetří se tím téměř 1/3 místa. Do těchto kontejnerů je možno vyhazovat i plastové nádoby, kelímky od mléčných výrobků a jiné výrobky označené značkami, jejich loga nejdete na kontejneru, rovněž zde můžete vhodit nápojové kartony-tetra pack. Nesmí se vhazovat výrobky z PVC.

Umístění

3 žluté kontejnery – u kapličky, ODVOZ: 2x týdně 2ks, 1x týdně 1ks (úterý, pátek)
6 žlutých kontejnerů – u hasičárny, ODVOZ: 2x týdně (úterý, pátek)
3 žluté kontejnery – u mateřské školy, ODVOZ: 2x týdně (úterý, pátek)
3 žluté kontejnery – u kavárny Oáza, ODVOZ: 2x týdně (úterý, pátek)
3 žluté kontejnery – u základní školy, ODVOZ: 2x týdně 2ks,1x týdně 1ks (úterý, pátek)

2 žluté kontejnery - zámečnictví Frkal: 2x týdně (úterý, pátek)

Sklo vhazujte do zelených kontejnerů – zvonů, lze zde vyhodit také skleněné láhve od nápojů, střepy a tabulové sklo. Nesmí se vhazovat keramika, porcelán, zrcadla, drátěná skla a autoskla.

Umístění

1 zelený kontejner – u kapličky, ODVOZ: 1x měsíc v prvním týdnu
2 zelené kontejnery – u hasičárny, ODVOZ: 1x měsíc v prvním týdnu
1 zelený kontejner - u mateřské školy, ODVOZ: 1x měsíc v prvním týdnu
1 zelený kontejner - u kavárny Oáza, ODVOZ: 1x měsíc v prvním týdnu
1 zelený kontejner - u základní školy, ODVOZ: 1x měsíc v prvním týdnu

1 zelený kontejner - zámečnictví Frkal, ODVOZ: 1x měsíčně v prvním týdnu

Papír vhazujte do modrého kontejneru (noviny, časopisy, kartony).

Umístění

3 modré kontejnery – u kapličky, ODVOZ: 1x týdně – středa, sobota
3 modré kontejnery – u hasičárny, ODVOZ: 2x týdně – středa, sobota
2 modré kontejnery - u mateřské školy, ODVOZ: 2x týdně – středa, sobota
3 modré kontejnery - u kavárny Oáza, ODVOZ: 1x týdně – středa, sobota
3 modré kontejnery - u základní školy, ODVOZ: 1x týdně – středa, sobota

2 modré kontejnery - zámečnictví Frkal: 1x týdně - středa, sobota

 

Textil vhazujte do kontejneru, který je označen nápisem textil ( vhazujte pouze čisté oděvy)

Umístění

1 kontejner na textil – u kapličky, odvoz dle potřeby
3 kontejnery na textil u kavárny Oáza, odvoz dle potřeby
1 kontejner na textil –  zámečnictví Frkal odvoz dle potřeby

Elektroodpad

Obec ve spolupráci se společností ASEKOL se rozhodla usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení.

Každý občan má možnost zanést

  • video přehrávače, DVD přehrávače, radiopřijímače, dálkové ovladače, sluchátka, – videokamery, digitální a analogové fotoaparáty včetně příslušenství

(např. teleobjektivy, blesky apod.), herní konzole, videohry včetně ovladačů, elektrické hračky (např. autodráhy, vláčky, RC modely apod.), mobily, kalkulačky, telefony, discmany nebo MP3 přehrávače, baterie na obecní úřad Jistebník a zdarma se jej zbavit vhození do připravené nádoby, tzv. E-boxu. 

Do E-boxu nepatří: baterie do automobilů, úsporné zářivky a baterky
Na obecním úřadě je umístěn v prostorách vstupní chodby.
Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.

Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu.

Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce.

Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno,

že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí. Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete zde.