Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povodňový plán

Povodňový plán

Povodňový plán

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel

cricon

Vyjádření

Tento povodňový plán obce Jistebník ID dPP:12002 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o Uherské Hradiště (criconsu@gmail.comwww.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Jistebník podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Bílovec. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Jistebník a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz a aplikačním prostředí na jis.povodnoveplany.cz.

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • Lužní potok
  • Odra
  • Mlýnka
  • Bílovka

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků

Povodí Odry, s. p.
zn. 08xxx/9xx/45.xx/2020
ze dne xx.xx. 2020

Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu

Městský úřad Bílovec, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad

Č. j.: OZP- 3xxx/2020 ze dne 0x.0x.2020

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze

Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část 06.2020
organizační část 07.2020
grafická část 07.2020
přílohy 07.2020

Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze

Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07.2020
offline verze 07.2020
digitalizovaná verze 07.2020
databáze POVIS 07.2020

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi

Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i

OPZP